Good Coffee to warszawska mikropalarnia kawy speciality.

Ich ziarna są zawsze najwyższej jakości - często są one uprawiane na niewielkich plantacjach (tzw. mikrolotach), organiczne, z certyfikatami Rainforest Alliance lub Fair Trade. Należą do Speciality Coffee Association, a wiedzę i umiejętności zdobyli między innymi w London School of Coffee i Coffee Mind Academy w Kopenhadze.