Właściciel marki Kawa.pl

KAWA.PL Sp. z o.o.

Adres: ul. Krakusa 11, 30-535 Kraków

NIP: 6762560930
REGON: 382423799

Rachunek bankowy: mBANK Oddział Bankowości Detalicznej
07 1140 2004 0000 3302 7846 4198